注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

唱歌的向日葵

四(2)班小窝

 
 
 

日志

 
 

复习资料四  

2014-12-26 11:40:57|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

苏教版四年级上册第四单元看拼音写词语

rán  rán shàngshēng jīng  pí  lì  jié   zòng héng jiāo cuò

fǔ   tóu  zhàng liáng  hùn  dùn    wēi  é     léi  tíng  hé   lǒng

 

xuè   yè     zhù   zi     jiā  hòu     pí   fū    kāi  tiān  pì   dì

pǔ  biàn    dào   huǒ    tōu   qǔ     mài  jìn    xiǎo xīn  yì   yì

chéng fá     zhuó  shí    gān  zàng    huò   dé    dà   fā   léi  tíng

tiě   liàn   chù   fàn    shuǐ guàn    jiāo  ào    yān  huǒ  niǎo niǎo

cán  kuì    shèn  chū    lòu  diào    jiāo guàn   bù   yuǎn  wàn  lǐ      

   

huā   píng   xīn  shǎng    bù   jīn     dào qiàn   wán   hǎo  wú   sǔn

 

rì    fù   yí   rì     hūn  tiān  hēi  dì     dà   dāo   kuò  fǔ

 

yǔ   rì   jù  zēng    dǐng tiān  lì   dì     biàn  huà  wàn  duān

 

gǎi  tiān  huàn  dì      hùn  dùn  bù  fēn     sān  shān  wǔ   yuè

 

bù   yuǎn wàn   lǐ     xué   yá  jué   bì     xī    là  liè  yàn

 

 

 

  评论这张
 
阅读(90)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018