注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

唱歌的向日葵

四(2)班小窝

 
 
 

日志

 
 

复习资料三  

2014-12-26 11:39:55|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

三年级下册第三单元看拼音写词语

jǐ   nán   zhù  míng   dà   yuē    jǐ   mǔ    xuán yá   dòng  xué 

pēn  tǔ    zhàn yǒu    yì   duī   shān gōu   xiàn chéng  tú   huà

qià  hǎo    jì   xù    liú cuàn   wán   pí    yán  sù    ǒu    ěr

qì  dí    shēng chù   zuǒ  yòu    xīn xiān  diāo  xiè   yóu  qí

fēn  fù    bāng zhù    gāo  bǐng  dōu  shì    zǐ   xì    jí   shí  

zī   tài   chén jìn

jí   mù   yuǎn tiào    yí   tài  duānzhuāng   lǜ   yì   àng  rán

piào hàn qiángzhuàng   liáo kuò  wú   yín    yōu  rán   zì   dé  

mò    mò   wú  yán     shū  huǎn ping  wěn    lín  shēn  yè  mào

shī  qíng huà  yì      gāo  dī   cuò  luò     sè   cǎi  bān  lán  

                             

 wèi  wéi zhuàngguān    hān  tài   kě   jū     ruò  wú    qí  shì

 

yì  shòu zhēn qín     bái  làng fān  gǔn    jīng  yíng tī   tòu

 

 


míng zhū  sǎn  luò     yín  huā shèng  kāi    hǔ   xiào shī  hǒng

 

     qiū   yǔ  xiāo xiāo    shuǐ shēng xuān téng   zhòu  yè   bù   xī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  评论这张
 
阅读(77)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018